Pædagogik

Der arbejdes med læreplaner

De pædagogiske læreplaner skal indeholde mål eventuelle delmål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces skal give børn for at tilegne sig.

Der arbejdes med:

1. Alsidig personlig udvikling:
Føle sig tryg ved de personer der indgår i dagplejens hverdag.
Kan give udtryk for følelser.
Har tillid til at blive hørt og forstået.
Har tillid til sig selv, udstråler ”jeg er”

2. Sociale kompetencer:
Føle sig tryk.
Kan vise omsorg for andre.
Kan give og modtage knus.
Kan dele med andre.
Lære at genkende egne følelser, hos andre børn og voksne.
Vente på tur.
Har glæde af fælles aktiviteter.

Der arbejdes med:

1. Alsidig personlig udvikling:
Føle sig tryg ved de personer der indgår i dagplejens hverdag.
Kan give udtryk for følelser.
Har tillid til at blive hørt og forstået.
Har tillid til sig selv, udstråler ”jeg er”

2. Sociale kompetencer:
Føle sig tryk.
Kan vise omsorg for andre.
Kan give og modtage knus.
Kan dele med andre.
Lære at genkende egne følelser, hos andre børn og voksne.
Vente på tur.
Har glæde af fælles aktiviteter.

3. Sprogudvikling:
Vise glæde ved at høre kendte stemmer, gentage lyde og senere ord.
Kan lide at synge, rim og remser, kigge i bøger og få læst en historie, dette styrker børns sproglige udvikling.
Børn lærer at bruge sproget til at udtrykke følelser, tanker og behov og at kommunikere med andre.
Begynde at sætte ord sammen.

4. Krop og bevægelse:
Vi bruger de 18 grundbevægelser:
Gå, løbe, springe, hoppe, hinke, kravle, krybe, trille, snurre, vippe, gynge, svinge, klatre, trække, skubbe, kaste, gribe.
Er bevidste om kroppen, og benævner legemsdele.
Barnet lærer verden at kende ved at bruge sin krop og sanser. Motoriske færdigheder, fremmer børns selvtillid, koncentrationsevne og fysiske velbefindende.

5. natur og naturfænomener
Lære at nyde at være i naturen, lege, er nysgerrig på at udforske vejret: sol, regn, blæst, sne.
Kan identificere lyde.
Opleve glæden ved fordybelse i naturen.
Lære at bruge sine sanser,
Naturen udfordre krop og følelser, udelivet styrker børns nysgerrighed for naturen og dens hemmeligheder og grundlægger et ansvar for miljøet.

6. Kulturelle udtryksformer:
Får mulighed for at lege rollelege, og klæde sig ud.
Traditioner:
Jul, påske, fødselsdag, tegne, klippe, klistre.
Sådan kan børn udtrykke tanker og følelser og sætte spor i verden, oplevelsen af kunst og kultur inspirerer børn, udvikler deres kreativitet og evne til selv at skabe noget nyt.

5. natur og naturfænomener
Lære at nyde at være i naturen, lege, er nysgerrig på at udforske vejret: sol, regn, blæst, sne.
Kan identificere lyde.
Opleve glæden ved fordybelse i naturen.
Lære at bruge sine sanser,
Naturen udfordre krop og følelser, udelivet styrker børns nysgerrighed for naturen og dens hemmeligheder og grundlægger et ansvar for miljøet.

6. Kulturelle udtryksformer:
Får mulighed for at lege rollelege, og klæde sig ud.
Traditioner:
Jul, påske, fødselsdag, tegne, klippe, klistre.
Sådan kan børn udtrykke tanker og følelser og sætte spor i verden, oplevelsen af kunst og kultur inspirerer børn, udvikler deres kreativitet og evne til selv at skabe noget nyt.

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Milles private pasningsordning v/Mille Clara Feldborg
Ringgade 141a · 6400 Sønderborg
20 93 66 11 · hmfeldborg@stofanet.dk